ข้อมูลสถานศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลบุคลากร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  งานบริการห้องสมุด
  เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
  งานช่างครุภัณฑ์
 
 
ลิงค์ภายใน
 
ลิงค์ภายนอก
 
สถิติการใช้งาน
วันนี้ 216
เมื่อวานนี้ 174
เดือนนี้ 3577
เดือนที่แล้ว 5969
ทั้งหมด 769261
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารฝ่ายบริหารทั่วไป
 
เลขที่ วันที่ เรื่อง งานที่รับผิดชอบ
1   วิจัยพัฒนางานธุรการ ปี 2560 บริหารทั่วไป
2   คำสั่งแม่บทโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ปี 2559 บริหารทั่วไป
3   คำสั่งแม่บทโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ปี 2558 ฉบับแก้ไข บริหารทั่วไป
4   คำสั่งแม่บทโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ปี 2558 บริหารทั่วไป
5   คำสั่งแม่บทโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ปี 2557 บริหารทั่วไป
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
สุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1
โรงเรียนขนาดใหญ่
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
และรองชนะเลิศอันดับ 1
ประกวดสื่อ E-Learning
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนขนาดใหญ่
การพัฒนาผลสอบ O-NET
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
รางวัลอื่น ๆ
 
ชุดการเรียนรู้วิชาชชีววิทยา (ว30245)
   
   
   
   
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ 0-4592-4657 โทรสาร 0-4592-4656