ค้นหาข้อมูลชื่อชุมนุม :  
ลำดับที่ รหัสชุมนุม ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม ระดับชั้น จำนวนสมาชิก ลงทะเบียน
รับ สมัคร
1. ACT-00001  ทดสอบ ดูข้อมูลชุมนุม 1111111111111 ม.1 20 คน 0 คน ลงทะเบียน
2. ACT-00002  ทดสอบ ระบบ 2 ดูข้อมูลชุมนุม นายบุญส่ง พุ่มบาน ม.ปลาย(4-6) 20 คน 0 คน ลงทะเบียน
หน้า : 1 จำนวน 2 รายการ
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com