สารบัญนำทาง
คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
คลิกเพื่ออ่านคำแนะนำการใช้งาน
แหล่งข้อมูลที่ได้ทำการศึกษา
ข้อมูลทีมงานผู้พัฒนาผลงาน
     ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 
 
จากระบบสมการ x - 2y = 1 ----------- (1)
  2x - 4y = 2 ----------- (2)
 
ทำการหาคู่อันดับที่สอดคล้องกับแต่ละสมการได้ดังนี้
    x 0 1 2 3
    -0.5 0 0.5 1
    -0.5 0 0.5 1
จากข้อมูลในตารางสามารถนำไปวาดกราฟได้ดังรูป
จะพบว่า กราฟของระบบสมการมีลักษณะซ้อนทับเป็นเส้นเดียวกัน
จะได้ว่า ระบบสมการนี้มีคำตอบหลายคำตอบ
ชมวิดีโอ
 
สร้างสรรค์โดย

ทีมงานไอแม็ท
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
Resolution Support : 1024 x 768