สารบัญนำทาง
คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
คลิกเพื่ออ่านคำแนะนำการใช้งาน
แหล่งข้อมูลที่ได้ทำการศึกษา
ข้อมูลทีมงานผู้พัฒนาผลงาน
     โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 
 
ผลบวกของจำนวนสองจำนวนมีค่าเท่ากับ 5 ขณะที่ผลต่างของสองจำนวนนี้เท่ากับ 3 จงหาจำนวนทั้งสอง
 
โจทย์ต้องการทราบจำนวน 2 จำนวน
ให้ x แทนจำนวนที่ 1
และ y แทนจำนวนที่ 2
จากข้อความ "ผลบวกของจำนวนสองจำนวนมีค่าเท่ากับ 5"
จะได้ x + y = 5 ----------- (1)
จากข้อความ "ผลต่างของสองจำนวนนี้เท่ากับ 3"
จะได้ x - y = 3 ----------- (2)
แก้สมการโดยนำ (1) + (2) 13x = 26  
จะได้ 2x = 8  
  x = 4  
แทน x = 4 ในสมการ (1)        
จะได้ 4 + y = 5  
  y = 1  
ดังนั้น จำนวนทั้งสองคือ 4 และ 1
ชมวิดีโอ
 
สร้างสรรค์โดย

ทีมงานไอแม็ท
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
Resolution Support : 1024 x 768