จากรูป กำหนดให้ และ เป็น 2 จุดใด ๆ
ลากส่วนของเส้นตรง  และ  ให้ขนานกับแกน x และ y ตามลำดับ จะได้จุด R มีพิกัด และ
เป็นมุมฉาก จากทฤษฎีบทพีทาโกรัส จะได้ว่า
     
       
    PQ  

 
กำหนดให้ และ  เป็นจุด 2 จุดใด ๆ ในระนาบ ระยะห่างระหว่างจุด P และ Q
สามารถหาได้จากสูตร
  PQ
ชมวิดีโอ
สร้างสรรค์โดย

ทีมงานไอแม็ท
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
Resolution Support : 1024 x 768