จงหาจุดซึ่งอยู่บนแกน y และห่างจากจุด (2, 5) และ (3, -7) เป็นระยะทางเท่ากัน
สมมติให้จุด C(0, y) เป็นจุดซึ่งอยู่บนแกน y
และห่างจากจุด A(2, 5) และ B(3, -7) เป็นระยะทางเท่ากัน
จะได้ AC = BC
  =
  =
  =
  =
ยกกำลังสองทั้งสองข้างจะได้    
  =
  -10y + 29 =  14y + 58
  -29 =  24y
  =  y
ดังนั้น จุดซึ่งอยู่บนแกน y และห่างจากจุด (2, 5) และ (3, -7) เป็นระยะทางเท่ากัน มีพิกัด
ชมวิดีโอ

 
วงกลมวงหนึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ (-3, 2) และผ่านจุด (7, 4) จงหารัศมีของวงกลมวงนี้
       
  รัศมีของวงกลม = ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางและจุดที่วงกลมผ่าน
    =
    =
    =
    =
ดังนั้น วงกลมวงนี้มีรัศมียาว หน่วย
ชมวิดีโอ
สร้างสรรค์โดย

ทีมงานไอแม็ท
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
Resolution Support : 1024 x 768