กรณีเส้นตรงผ่านจุด 1 จุด และทราบความชัน

 
จงหาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด (-2, -1) และตั้งฉากกับเส้นตรงที่เชื่อมจุด A(5, 1) และ B(3, -2)
ให้

เป็นความชันของเส้นตรงที่เชื่อมจุด A(5, 1) และ B(3, -2)

จะได้ =
=
เนื่องจาก เส้นตรงทั้งสองตั้งฉากกัน แสดงว่าผลคูณของความชันเท่ากับ -1
ให้ m เป็นความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด (-2, -1)
จะได้ว่า =  -1  
  =  -1  
นั่นคือ =  
จะได้ว่า สมการเส้นตรงที่ผ่านจุด (-2, -1) และมีความชันเท่ากับ คือ
  =  
    =  
  =  
  =  
  2x + 3y + 7  =  0  
ดังนั้น สมการเส้นตรงนี้คือ 2x + 3y + 7 = 0
ชมวิดีโอ
สร้างสรรค์โดย

ทีมงานไอแม็ท
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
Resolution Support : 1024 x 768