ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บโรงเรียน ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.blwsc.ac.th/website Fri, 24 Jul 2020 15:13:42 ทำบุญเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา http://www.blwsc.ac.th/website/?name=news&file=readnews&id=5 http://www.blwsc.ac.th/website/icon/news_1310842320.jpg ครู นักเรียนได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ถวายสังฑทาน บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดวัดบ้านผือ เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554
1310842320
กิจกรรมการเดินสวนสนามของลูกเสือ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 http://www.blwsc.ac.th/website/?name=news&file=readnews&id=3 http://www.blwsc.ac.th/website/icon/news_1310038120.jpg

กิจกรรมการเดินสวนสนามของลูกเสือ ระดับชั้น ม.1 - ม.3  เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนบึงมะลูวิทยา  สามารถเข้าไปดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8 1310038120 รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. 3 ก.ค.2554 http://www.blwsc.ac.th/website/?name=news&file=readnews&id=2 http://www.blwsc.ac.th/website/icon/news_1309601125.jpg การเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้น  ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งประเทศรวม 500 คน แบ่งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 375 คน และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 125 คน  โรงเรียนจัดการรณรงค์ขั้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2554 1309601125