ชื่อ - นามสกุล :นายสุพล วรรณจู
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :หมู่ที่ 1 บ้านบึงมะลู ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110
Telephone :0899469997
Email :vt9vm@hotmail.com