ชื่อ - นามสกุล :นางธัมมาภรณ์ จูมสิมมา
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้าบริหารงานบุคคล
ที่อยู่ :175 ม.1 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
Telephone :095-603136
Email :Thammaporn.Joomsimma@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าบริหารงานบุคคล