ชื่อ - นามสกุล :ดร.วีระศักดิ์ จันทะรัตน์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :175 ม.1 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
Telephone :0862502029
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา