ชื่อ - นามสกุล :นางสาวภคอร อำนวย
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ :175 ม.1 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
Telephone :0918654657
Email :kroonob@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานทะเบียน